NASLOVNA     •    ODGUŠENJA       •    SNIMANJE CEVI    •    VODOINSTALATERSKE USLUGE        •     SNIMANJE TERMO KAMERAMA       •       KONTAKT
Vrlo česta zagušenja u cevima mogu da budu prouzrokovana različitim problemima kao što su:

- PUCANJE CEVI USLED SLEGANJA TERENA

- LOŠA MONTAŽA I POSTAVLJANJE

- PROBIJANJE CEVI KORENOM DRVEĆA

- UPADANJE KRUPNIH PREDMETA U CEVI

Jedini način da se uverite šta je uzrok i da li je instalacija potpuno čista, je snimanje i pregled istih.
Posedujemo najsavremeniju opremu i možemo da pregledamo sve vaše
instalacije i da lociramo kvar.

Slika levo prikazuje klasičan primer odvodne cevi
u koju je urastao koren drveta.
Prvo se mora utvrditi stanje cevi pre nego što se
pristupi samom čišćenju, a to je moguće jedino
uz pomoć specijalnih kamera.

Inspekcija kanalizacionog odvoda

Grafički prikaz zapušene cevi
i snimanje kamerom
Odgušenje kanalizacije all rights reserved